Aktualizace výzvy č. 75 IROP „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.“

5.9.2018

Řídicí orgán IROP vydává dne 5. 9. 2018 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 75. výzvy IROP „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.“ v rámci specifického cíle 2.3 „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena