Informace Řídicího orgánu IROP k proplácení žádostí o platbu na konci roku 2019 a začátku roku 2020

Informace Řídicího orgánu IROP k proplácení žádostí o platbu na konci roku 2019 a začátku roku 2020

2.10.2019

V souvislosti s provedením roční účetní závěrky Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) za rok 2019 dojde 11. 12. 2019 k zastavení bezhotovostních plateb z účtu MMR.

Informace Řídicího orgánu IROP k proplácení žádostí o platbu na konci roku 2019 a začátku roku 2020

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena