Výzvy č. 43 a 44 ve specifickém cíli 2.2 byly vyhodnoceny

5.10.2018

Řídicí orgán IROP oznamuje, že výzvy IROP č. 43 "SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II." a č. 44 "SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ PRO SVL" byly vyhodnoceny.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena