Aktualizace 10. výzvy IROP „Kybernetická bezpečnost“.

14. 11. 2016

Řídicí orgán IROP oznamuje, že od 14. listopadu 2016 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 10. výzvy IROP „Kybernetická bezpečnost“.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena