Aktualizace výzvy IROP č. 9 „Územní studie“ – změna termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

6. 6. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy č. 9 „Územní studie“.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena