Aktualizované harmonogramy výzev IROP na roky 2019 a 2020

Aktualizované harmonogramy výzev IROP na roky 2019 a 2020

26.6.2019

Řídicí orgán IROP oznamuje, že byly vydány aktualizované harmonogramy výzev IROP na roky 2019 a 2020, které byly projednány dne 20. června 2019 na 11. zasedání Monitorovacího výboru IROP.

Aktualizované harmonogramy výzev IROP na roky 2019 a 2020

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena