Informace pro žadatele v 31. výzvě IROP „ Zvýšení kvality návazné péče“

7. 11. 2016

ŘO IROP zveřejňuje aktuální informace k předloženým projektům do již uzavřené 31. výzvy IROP.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena