Jednoduchá osvětlovací příručka pro žadatele

Jednoduchá osvětlovací příručka pro žadatele

16.8.2018

Nejen pro žadatele o podporu v oblasti dopravních projektů z řad měst a obcí je určena názorná příručka vydaná Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky, která obsahuje technické tipy pro realizaci efektivního a šetrného veřejného osvětlení.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro žadatele

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena