ŘO IROP oznamuje, že dne 24. 8. 2017 byla aktualizována Specifická pravidla výzvy č. 5 „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie"

24. 8. 2017

Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a některých příloh k 5. výzvě.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena