UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE 11. a 12. výzvy IROP „Sociální podnikání“

26. 2. 2016

Vzhledem k tomu, že z technických důvodů nelze finalizovat žádosti o podporu v MS2014+, byl prodloužen termín ukončení předkládání žádosti do 11. výzvy „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality“ a do 12. výzvy „Sociální podnikání“ do 7. března 2016 do 14 hodin.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena