Vydání Závazného stanoviska Řídicího orgánu IROP č. 15

Vydání Závazného stanoviska Řídicího orgánu IROP č. 15

14.6.2019

ŘO IROP zveřejňuje své nové Závazné stanovisko.

Vydání Závazného stanoviska Řídicího orgánu IROP č. 15

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena