Závazné stanovisko ŘO IROP č. 12

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 12

21.2.2019

Řídicí orgán IROP vydává Závazné stanovisko č. 12.

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 12

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena