Cyklostezka Ohře, úsek Doubský most - Dvorský most

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Statutární město Karlovy Vary
Zahájení projektu: 30.8.2017
Ukončení projektu: 30.4.2018
Téma projektu: Doprava
Stav projektu: Dokončený

Předmětem projektu je stavba chybějící části Cyklostezky Ohře v úseku Doubský - Dvorský most. Cílem vybudování výše uvedeného úseku je dokončení páteřní cyklostezky, které ve své celé délce propojuje Karlovarský kraj s Bavorskem a Ústeckým krajem. Uvedený úsek cyklostezky má funkci dopravní (přeprava do zaměstnání a do škol). Celý úsek cyklostezky vede mimo komunikace a silnice všech tříd.

Výše dotace EU: 11 042 635,03
Veřejné zdroje ČR: 1 948 700,30
 
Celková částka: 12 991 335,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena