III/220 6 Modernizace silnice Fojtov-Děpoltovice

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Operační program: IROP
Příjemce: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Zahájení projektu: 1.6.2017
Ukončení projektu: 31.12.2017
Téma projektu: Silnice
Stav projektu: Dokončený

Projekt řeší modernizaci silnice III/220 6 včetně mostu přes Vitický potok (ev.č. 220 6-1) a to v úseku mezi obcemi Fojtov a Děpoltovice. Jedná se o poměrně významnou silnici III. třídy, která nemá parametry odpovídající požadavkům ČSN. Silnice je důležitou součástí silniční sítě Karlovarského kraje, která převádí dopravu ve směru severozápad - jihovýchod a je důležitou spojnicí na silnici II/220 a dále do Karlových Varů na připojení k I/6 Karlovy Vary - Praha a k dalším komunikacím.

Výše dotace EU: 7 487 880,40
Veřejné zdroje ČR: 1 321 390,66
 
Celková částka: 8 859 210,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena