Nákup velkoobjemové cisterny

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Obec Markvartice
Téma projektu: IZS
Stav projektu: V realizaci

Předmětem předkládaného projektu je pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností JSDH Markvartice spojených s extrémním suchem. Konkrétně se jedná o pořízení velkoobjemové cisterny s odpovídajícím vybavením pro velkoobjemové hašení. Pořízená technika a vybavení povede ke zlepšení připravenosti JDSH Markvartice k řešení mimořádných situací spojených se změnou klimatu.

Výše dotace EU: 6 449 706,16
Veřejné zdroje ČR: 1 138 183,45
 
Celková částka: 7 587 890,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena