Nový dopravní automobil pro JSDHO Loučovice

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Obec Loučovice
Zahájení projektu: 29.1.2016
Ukončení projektu: 17.7.2017
Téma projektu: IZS
Stav projektu: Dokončený

Za předmět projektu lze označit nákup 1 ks dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel. Pořizovaný automobil bude sloužit JSDHO Loučovice, jíž zřizuje obec Loučovice. Nutnost pořízení dopravního automobilu vyplývá z neexistence zásahového vozidla tohoto typu ve vybavení loučovické jednotky. Obec je ohrožena nejen masivními námrazami a okolnostmi způsobenými těžkými sněhovými podmínkami, ale i povodněmi, a to rovnou ze dvou vodních děl.

Výše dotace EU: 1 464 972,77
Veřejné zdroje ČR: 258 524,61
 
Celková částka: 1 723 497,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena