Odbavení cestujících ve vozidlech MHD v DPO prostřednictvím bezkontaktních bankovních platebních karet

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Zahájení projektu: 25.4.2016
Ukončení projektu: 9.10.2017
Téma projektu: Doprava
Stav projektu: Dokončený

Předmětem projektu je rozšíření odbavovacího systému ve vozidlech MHD společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. o systém odbavení pomocí bezkontaktních bankovních karet. A pořízení nového vybavení pro revizory společně s tvorbou potřebného softwarového řešení.

Výše dotace EU: 10 519 646,75 Kč
Národní soukromá částka: 1 856 408,25 Kč
 
Celková částka: 12 376 055,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena