Pořízení dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí Kolinec

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Městys Kolinec
Téma projektu: IZS
Stav projektu: V realizaci

Obsahem je pořízení nového DA s příslušenstvím, který bude využíván JSDHO Kolinec v jeho hasebním obvodu, popř. i mimo něj. DA je pořizován v návaznosti na zvýšené ohrožení tohoto území vlivem mimořádných událostí (zejm. sněh. srážek a masivních námraz). Vzhledem k techn. a morálnímu stavu v současnosti využívaného DA a vzhledem událostem, které JSDH řeší v posledních letech při současném zvyšování pravděpodobnosti jejich výskytu (změny klimatu), je zřejmá potřebnost pořízení této techniky.

Výše dotace EU: 1 996 990,80
Veřejné zdroje ČR: 352 410,15
 
Celková částka: 2 349 401,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena