Pořízení nového DA pro JSDH Obce Ruda nad Moravou

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Operační program: IROP
Příjemce: Obec Ruda nad Moravou
Zahájení projektu: 1.8.2016
Ukončení projektu: 30.6.2017
Téma projektu: IZS
Stav projektu: Dokončený

Cílem projektu je inovovat technické vybavení JSDH Obce Ruda nad Moravou. Půjde o pořízení nového dopravního automobilu pro evakuaci a zásobování obyvatel. Dojde tak ke zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof na základní, obecní, úrovni. Realizace projektu přispěje k posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu, v našem případě nadměrným sněhovým srážkám a masivním námrazám.

Výše dotace EU: 1 587 296,80
Veřejné zdroje ČR: 280 111,20
 
Celková částka: 1 867 408,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena