Požární zbrojnice Chudenice

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Městys Chudenice
Téma projektu: IZS
Stav projektu: V realizaci

Vzhledem ke svému stáří (více jak 60 let), dispozičnímu řešení vnitřních prostor a kapacitě objektu pro řádné garážování a údržbu techniky či uskladnění prostředků, jakožto i absenci vytápění, šaten a soc. zázemí pro členy zásahové jednotky, je současná hasičská zbrojnice zcela nevyhovující. Cílem projektu je zajištění adekvátní odolnosti nového objektu, podmínek pro řádné garážování a kontinuální připravenost techniky a dalších prostředků k nasazení pro případ mimořádné události.

Výše dotace EU: 13 720 032,75
Veřejné zdroje ČR: 2 421 182,25
 
Celková částka: 16 141 215,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena