Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDHO Rabí

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Město Rabí
Zahájení projektu: 23.2.2016
Ukončení projektu: 24.11.2017
Téma projektu: IZS
Stav projektu: Dokončený

Hlavní aktivitou projektu je pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz - konkrétně "Dopravního automobilu - pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí". Nový dopravní automobil bude využíván výhradně Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Rabí, jejímž zřizovatelem je Město Rabí, které je žadatelem o dotaci z IROP. Město Rabí se nachází ve správním území ORP Sušice.

Výše dotace EU: 1 302 498,35
Veřejné zdroje ČR: 229 852,65
 
Celková částka: 1 532 351,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena