Vybavení SDH JPO III obce Osek hasičskou technikou

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Operační program: IROP
Příjemce: Obec Osek
Zahájení projektu: 22.2.2016
Ukončení projektu: 10.7.2017
Téma projektu: IZS
Stav projektu: Dokončený

Hlavní aktivita projektu - předmětem projektu je pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem pro SDH JPO III obce Osek. Jedná se o nákup Velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody dle schválené technické specifikace HZS kraje. Vedlejší aktivita projektu -studie proveditelnosti, náklady na dokumentaci k VŘ a na organizaci výběrových řízení a na publicitu. Cílovou skupinou jsou obyvatele, rizika jsou eliminována ve studii.

Výše dotace EU: 6 766 361,94
Veřejné zdroje ČR: 1 194 063,88
 
Celková částka: 7 960 426,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena