Vybavení SDH JPO III obce Skořice hasičskou technikou

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Operační program: IROP
Příjemce: Obec Skořice
Zahájení projektu: 29.2.2016
Ukončení projektu: 15.6.2017
Téma projektu: IZS
Stav projektu: Dokončený

Hlavní aktivita projektu - předmětem projektu je pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem pro SDH JPO III obce Skořice. Jedná se o nákup Velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody dle schválené technické specifikace HZS kraje. Vedlejší aktivita projektu -studie proveditelnosti, náklady na dokumentaci k VŘ a na organizaci VŘ a na publicitu. Cílovou skupinou jsou obyvatele, rizika jsou eliminována ve studii. Předfinancuje obec.

Výše dotace EU: 6 611 341,99
Veřejné zdroje ČR: 1 166 707,41
 
Celková částka: 7 778 049,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena