Mateřská škola Horusice

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Město Veselí nad Lužnicí
Téma projektu: Vzdělávání
Stav projektu: V realizaci

Předkládaný projekt vyřeší dlouhodobě nedostatečné kapacity ve městě Veselí nad Lužnicí a jeho spádových obcích prostřednictvím rekonstrukce objektu bývalé školy. Současné MŠ ve městě nejsou již v posledních 3 letech plně schopny pokrýt zájem o umístění dětí. S ohledem na přirozený přírůstek obyvatel, plánovanou výstavbu, záměr nadále přijímat děti z jiných obcí a další faktory, město bez realizace projektu nebude schopné zajistit adekvátní kapacitní absorpci svých zařízení.

Výše dotace EU: 22 587 989,86
Veřejné zdroje ČR: 3 986 115,86
 
Celková částka: 26 574 106,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena