Pořízení ultrazvukových přístrojů

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Zahájení projektu: 5.2.2018
Ukončení projektu: 20.7.2018
Téma projektu: Zdravotnictví
Stav projektu: Dokončený

Naplněním projektu získají nemocnice moderní vybavení, které přispěje ke zlepšení diagnostiky a obnově zastaralých přístrojů za moderní a umožní rovněž významné zlepšení léčebných výsledků a rozšíření terapeutických možností. Zároveň dojde k významnému rozšíření vybavení nemocnic tak, aby v tomto ohledu dosáhly odpovídající technické úrovně. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na zvýšení úrovně kvality péče o pacienty návazné péče.

Výše dotace EU: 19 573 421,23
Národní soukromá částka: 3 454 133,16
 
Celková částka: 23 027 554,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena