Regenerace objektu č.p. 812 v ulici Závodí v Hostinném

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.
Zahájení projektu: 14.3.2017
Ukončení projektu: 28.5.2018
Téma projektu: Zateplování
Stav projektu: Dokončený

Obsahem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu a zvýšení životní úrovně obyvatel domu snížením nákladů na bydlení. Celková revitalizace zároveň povede ke zvýšení komfortu bydlení obyvatel domu.Cíle bude dosaženo zlepšením tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy.

Výše dotace EU: 4 214 427,68
Národní soukromá částka: 6 321 641,52
 
Celková částka: 10 536 069,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena