Učebna přírodních věd a jazyková učebna

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Česko-anglické gymnázium s.r.o.
Téma projektu: Vzdělávání
Stav projektu: V realizaci

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a přírodovědných předmětů na Česko-anglickém gymnáziu. To bude zajištěno skrze pořízení nového vybavení - celé jazykové učebny a pomůcek do výuky přírodovědných předmětů sloužících k badatelsky orientované výuce. Vzdělávání na Česko-anglickém gymnáziu též bude zkvalitněno díky zajištění vnitřní konektivity dle standardu daného výzvou č. 33 IROP.

Výše dotace EU: 2 837 862,99
Národní soukromá částka: 500 799,36
 
Celková částka: 3 338 662,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena