Zateplení SVJ Kamenická, Děčín

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Společenství vlastníků jednotek domu Kamenická 290/110, 297/108, Děčín II
Zahájení projektu: 23.1.2018
Ukončení projektu: 31.10.2018
Téma projektu: Zateplování
Stav projektu: Dokončený

Cílem předkládaného projektu je snížení celkové dodané energie řešeného bytového domu ul. Kamenická 290/110, 297/108 v Děčíně a pozitivní ekonomický dopad v podobě úspory výdajů na vytápění. Cíle bude dosaženo zejména prostřednictvím zateplení obvodových stěn, soklu a ostění a nadpraží oken, vč. souvisejících stavebních prací (klempířské prvky apod.). Pozitivní dopady projektu ocení vlastníci bytových jednotek SVJ i obyvatelé okolní zástavby bytových domů (zvýšení kvality ŽP, zlepšení prostředí)

Výše dotace EU: 929 196,90
Národní soukromá částka: 2 168 126,10
 
Celková částka: 3 097 323,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena