Zvýšení kvality návazné péce - IROP

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Stredoceského kraje
Zahájení projektu: 18.12.2017
Ukončení projektu: 31.12.2018
Téma projektu: Zdravotnictví
Stav projektu: Dokončený

Cílem projektu je pořízení nové zdravotnické technologie pro Oddělení nukleární medicíny a Radiodiagnostické oddělení, která umožní (ve srovnání se stávající technologií, která je morálně i fyzicky zastaralá) zvýšení kvality návazné péče po pacienty spádové oblasti ON Mladá Boleslav. Konkrétně budou pořízeny (hlavní aktivita projektu): gamakamera SPECT a SPECT/CT, Magnetická rezonance a CT multidetektorový. V rámci vedlejších aktivit projektu budou realizována opatření povinné publicity.

Výše dotace EU: 84 150 000,00
Národní soukromá částka: 14 850 000,00
 
Celková částka: 99 000 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena