Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici a. s.

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Zahájení projektu: 1.12.2017
Ukončení projektu: 31.12.2018
Téma projektu: Zdravotnictví
Stav projektu: Dokončený

Předmětem projektu je obnova a pořízení přístrojového vybavení a technologií v podporovaných lékařských oborech. Jedná se o modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků potřebných k dosažení standardních parametrů kvality péče na evropské úrovni. Cílem je zlepšit kvalitu a dostupnost péče o pacienty i zkvalitnit poskytovanou léčbu v Uherskohradišťské nemocnici. Projekt je dvouetapový s realizací do 30.9.2018 a celkovými náklady ve výši 97,1 mil. Kč.

Výše dotace EU: 82 548 968,05
Národní soukromá částka: 14 567 464,95
 
Celková částka: 97 116 433,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena