Efektivní využití elektronických dokumentů v systémech MěÚ Náměšť nad Oslavou

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Město Náměšť nad Oslavou
Zahájení projektu: 7.12.2016
Téma projektu: eGovernment
Stav projektu: V realizaci

Projekt vychází ze Strategického rámce rozvoje eGovernmentu 2014+ a Smart Administration. Řeší zvýšení schopnosti úřadu pracovat s elektronickými dokumenty včetně převodu z listinné podoby, posílení bezpečnosti, napojení na centrální evidenci přestupků a využití již vybudované moderní infrastruktury. Připravuje informační systém na budoucí příjem úplného elektronického podání a vytváří podmínky k významným úsporám na kapacitách či zdrojích města.

Výše dotace EU: 2 152 650,50
Veřejné zdroje ČR: 379 879,50
 
Celková částka: 2 532 530,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena