Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Zlínský kraj
Téma projektu: eGovernment
Stav projektu: V realizaci

Obsahem projektu je vytvoření a nasazení nového informačního systému s názvem Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje (dále jen jako "ESSP") pro paměťové instituce zřizované Zlínským krajem. Důvodem realizace projektu je výrazná morální a technická zastaralost současně používaných lokálních aplikací, které nyní instituce používají. Realizací projektu bude zajištěna maximální podpora činností paměťových institucí v oblasti sbírkotvorné činnosti v souladu s příslušnou legislativou.

Výše dotace EU: 9 325 035,50
Veřejné zdroje ČR: 1 645 594,50
 
Celková částka: 10 970 630,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena