Jednotné řízení příspěvkových organizací MČ Brno - Nový Lískovec

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Statutární město Brno
Zahájení projektu: 1.10.2016
Téma projektu: eGovernment
Stav projektu: V realizaci

Projekt vychází ze Strategického rámce rozvoje eGovernmentu 2014+ a Smart Administration. Cílem je zefektivnit způsob řízení a kontroly zřizovaných a zakládaných organizací městské části Brna Nový Lískovec, rozšířit schopnost informačního systému poskytovat služby i organizacím městské části. Informační systém organizace bude doplněn o moderní technologie a elektronické služby pro optimalizací nákladů s efektivní kontrolou a řízení hospodaření včetně bezpečného způsobu sdílení dokumentů a dat.

Výše dotace EU: 2 948 202,05
Veřejné zdroje ČR: 520 270,95
 
Celková částka: 3 468 473,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena