Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu města Přerova

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Statutární město Přerov
Téma projektu: eGovernment
Stav projektu: V realizaci

Předmětem projektu je pořízení nového softwaru kompletních informačních systémů. Nový EIS a SSL bude komplexně řešit procesy a agendy, které jsou v současné době vnímány Magistrátem města Přerova jako slabá místa v rámci řízení a efektivního výkonu agend. Cílem je snížit počet ručních evidencí, zrychlit a zjednodušit oběh dokladů. Hlavním prostředkem k dosažení záměru bude využití digitalizace a automatizace zpracování jednotlivých agend a vzájemné provázání ekonomické agendy a spisové služby.

Výše dotace EU: 17 278 800,00
Veřejné zdroje ČR: 3 049 200,00
 
Celková částka: 20 328 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena