Modernizace podpůrných informačních systémů a infrastruktury statutárního města Plzně

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Statutární město Plzeň
Téma projektu: eGovernment
Stav projektu: V realizaci

Projekt řeší zavedení aplikačních a technologických opatření s cílem zvýšení dostupnosti a bezpečnosti produkčních dat a aplikačního vybavení žadatele. Komponenty IS jsou (A) systém pro monitorování výkonnosti aplikací a infrastruktury, (B) datový trezor pro replikaci provozních dat, (C) dokument management jako správa dat a (D) webový aplikační firewall. Doplňkovou oblastí záměru je implementace (E) zaměstnaneckého portálu zahrnujícího oblast personálií osob z Magistrátu města Plzně.

Výše dotace EU: 23 199 905,95
Veřejné zdroje ČR: 4 094 101,05
 
Celková částka: 27 294 007,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena