Modernizace provozního informačního systému v prostředí Městské nemocnice Čáslav

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Městská nemocnice Čáslav
Téma projektu: eGovernment
Stav projektu: V realizaci

Projekt řeší modernizaci provozního IS Městské nemocnice Čáslav formou pořízení nových komponent nebo modernizací stávajících (doplněním nových funkcionalit). Bude pořízen (1) portál zaměstnance, (2) nástroj pro řízenou dokumentaci, nástroj (3) servis desk a (4) nástroj pro evidenci majetku. O nové funkcionality bude rozšířena (5) oblast ekonomických agend a (6) manažerský IS. Součástí je i pořízení (7) informační infrastruktury, kde bude informační systém provozován a (8) koncová zařízení.

Výše dotace EU: 8 343 646,75
Veřejné zdroje ČR: 1 472 408,25
 
Celková částka: 9 816 055,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena