Oprava objektu č. p. 92 Dřevěnka

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: MĚSTO ÚPICE
Zahájení projektu: 19.6.2017
Ukončení projektu: 27.6.2018
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Projekt řeší zachování a revitalizaci nejvýznamnějšího kulturního dědictví v Úpici - Dřevěnky č.p. 92. Projekt předpokládá zrekonstruování stávajících prostor, což umožní realizovat komplexní program pro volnočasové i vzdělávací aktivity. Dřevěnka je poznamenána delší dobou neúdržby související se sporným využíváním objektu pro původní účely (do roku 1990 restaurační zařízení). Z pohledu technicko - stavebního je Dřevěnka v současné době v nevyhovujícím stavu z hlediska 21. století.

Výše dotace EU: 8 884 083,46
Veřejné zdroje ČR: 1 567 779,44
 
Celková částka: 10 451 863,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena