Rozšíření a modernizace HW a SW - Město Hrotovice

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Město Hrotovice
Téma projektu: eGovernment
Stav projektu: V realizaci

Předmětem projektu je modernizace a rozšíření stávajícího softwarového vybavení a s tím spojené pořízení nového podpůrného hardwaru elektronického systému městského úřadu Hrotovice. Projekt bude mít kladný vliv na zvýšení efektivnosti a dynamičnosti poskytovaných služeb v rámci agendy městského úřadu. Dojde k propojení stávajících dílčích programů k vytvoření celistvé softwarové platformy pro zajištění komplexní elektronické správy úřadu.

Výše dotace EU: 1 015 927,65
Veřejné zdroje ČR: 179 281,35
 
Celková částka: 1 195 209,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena