Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura města Mělník

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Město Mělník
Zahájení projektu: 7.12.2016
Téma projektu: eGovernment
Stav projektu: V realizaci

Výsledkem projektu jsou podporované aktivity "Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury" a "Vytvoření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů" realizací následujících výstupů: 1. Modernizace TC ORP Mělník; 2. Modernizace IS městského úřadu; 3. Datová rozhraní IS.

Výše dotace EU: 7 442 123,15
Veřejné zdroje ČR: 1 313 315,85
 
Celková částka: 8 755 439,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena