Úřad podporující eGovernment

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Město Hustopeče
Zahájení projektu: 1.1.2016
Ukončení projektu: 21.7.2017
Téma projektu: eGovernment
Stav projektu:

Projekt vychází ze Strategického rámce rozvoje eGovernmentu 2014+ a Smart Administration. Navazuje na realizované projekty podpořené z 06 a 22 IOP a dále rozvíjí služby eGovernmentu ORP Hustopeče. Cílem je především zajistit schopnost MěÚ přijímat a pracovat s úplným elektronickým podáním jako efektivní formou komunikace MěÚ s klienty. Projekt nevytváří příjmy, ale generuje benefity pro podnikatele a obyvatele území ORP snížením administrativní zátěže a pro zaměstnance úřadu zefektivněním práce.

Výše dotace EU: 7 416 632,50
Veřejné zdroje ČR: 1 308 817,50
 
Celková částka: 8 725 450,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena