Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou
Zahájení projektu: 1.1.2016
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: V realizaci

Předmětem projektu je záchrana a obnova kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny, která je neodmyslitelnou součástí panoramatu města.Projekt řeší současný havarijní stavebně-technický stav, ve kterém se památka nachází. Hrozí zde nenávratné ztráty na mimořádné interiérové nástropní fresce nesené unikátní dřevěnou konstrukcí kopule, na které se značně projevují destruktivní vady a poruchy. Kostel sv. Markéty je součástí národní kulturní památky Zámek Jaroměřice n.R.

Výše dotace EU: 84 924 892,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 991 163,80 Kč
Národní soukromá částka: 4 995 581,90 Kč
 
Celková částka: 99 911 638,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena