Záchrana památky č. p. 85 - Muzeum pivovarnictví Žatecka

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Operační program: IROP
Příjemce: Žatecký pivovar, spol. s r.o.
Zahájení projektu: 31.12.2018
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: V realizaci

Předmětem projektu je revitalizace historické památky č. p. 85 v Žatci, zařazené na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví (číslo rejstříku ÚSKP 34, IdReg. 47960761, název Žatec - město Chmele, umístění v Městské památkové rezervaci Žatec), prohlášené kulturní památkou (číslo rejstříku ÚSKP 42749/5-1570, IdReg 154958).

Výše dotace EU: 11 963 234,70
Národní soukromá částka: 2 111 159,07
 
Celková částka: 14 074 394,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena