eJustice 2020 - část eISIR

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Operační program: IROP
Příjemce: Ministerstvo spravedlnosti
Zahájení projektu: 1.1.2016
Téma projektu: eGovernment
Stav projektu: V realizaci

Předmětem projektu "eJustice 2020 - část eISIR" je vytvoření elektronického Informačního systému insolvenčního rejstříku eISIR, který zavádí do insolvenčního řízení plně elektronické podání a plně elektronický spis. Elektronický informační systém eISIR bude mít komplexní charakter, u kterého se očekává využití s celoplošnou dostupností. Použitá technologie BPMS nabídne rozsáhlé možnosti vybraných úkonů, což v praxi povede zejména ke značnému zefektivnění insolvenční agendy a časovým úsporám.

Výše dotace EU: 177 848 578,17
Veřejné zdroje ČR: 42 097 721,83
 
Celková částka: 219 946 300,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena