Úvod >

Graf čerpání IROP 2014-2020

148 mld. Kč

Celkové finanční prostředky IROP vč. REACT-EU

163 mld. Kč

Finanční prostředky IROP v právních aktech schválených projektů

114 mld. Kč

Finanční prostředky IROP proplacené příjemcům

12 665

Počet schválených projektů
Aktualizováno ke dni 1. 5. 2023

Indikátory – ukazatele projektů IROP 2014-2020

 • Silnice

  dostupny
  972 km zmodernizovaných silnic
  Silnice II. a III. třídy

 • Doprava

  dostupny
  899 vozidel pro veřejnou dopravu
  Nízkoemisní vozidla pro MHD (tramvaje, autobusy, trolejbusy)

  74 přestupních terminálů
  Nové a zmodernizované přestupní terminály ve veřejné dopravě

 • Integrovaný záchranný systém (IZS)

  moderni
  774 kusů techniky IZS
  Specializovaná technika pro vybavení složek IZS

  154 stanic pro IZS
  Nové a modernizované stanice pro hasiče, záchrannou službu a policii

 • Sociální integrace a podnikání

  aktivni
  1 503 zmodernizovaných zařízení sociálních služeb
  Zařízení poskytující sociální služby a péči

  372 pracovních míst
  Nově vytvořená místa v sociálních podnicích zaměstnávajících sociálně a zdravotně znevýhodněné osoby

 • Zdravotnictví

  zdravy
  138 zdravotnických zařízení
  Podpořené nemocnice a zařízení zdravotní péče

 • Vzdělávání

  perspektivni
  359 podpořených mateřských škol
  Nové a zmodernizované mateřské školy včetně navýšení jejich kapacit

  2 367 podpořených základních a středních škol
  Zmodernizované učebny a vybavení základních a středních škol

 • Zateplování

  usporny
  2 418 domácností se změněným zdrojem energie
  Snížení spotřeby energie a nákladů

  66 657 domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie
  Úspora výdajů za energie

 • Kultura

  kulturni
  422 nově obnovených sbírek a fondů
  Obnova sbírkových fondů v muzeích a knihovnách

  121 podpořených památek
  Revitalizace památek