Úvod >

Graf čerpání IROP 2014-2020

150 mld. Kč

Celkové finanční prostředky IROP vč. REACT-EU

161 mld. Kč

Finanční prostředky IROP v právních aktech schválených projektů

94 mld. Kč

Finanční prostředky IROP proplacené příjemcům

12 359

Počet schválených projektů
Aktualizováno ke dni 5. 5. 2022

Indikátory – ukazatele projektů IROP 2014-2020

 • Silnice

  dostupny
  908 km zmodernizovaných silnic
  Silnice II. a III. třídy

 • Doprava

  dostupny
  869 vozidel pro veřejnou dopravu
  Nízkoemisní vozidla pro MHD (tramvaje, autobusy, trolejbusy)

  70 přestupních terminálů
  Nové a zmodernizované přestupní terminály ve veřejné dopravě

 • Integrovaný záchranný systém (IZS)

  moderni
  595 kusů techniky IZS
  Specializovaná technika pro vybavení složek IZS

  150 stanic pro IZS
  Nové a modernizované stanice pro hasiče, záchrannou službu a policii

 • Sociální integrace a podnikání

  aktivni
  1 406 zmodernizovaných zařízení sociálních služeb
  Zařízení poskytující sociální služby a péči

  345 pracovních míst
  Nově vytvořená místa v sociálních podnicích zaměstnávajících sociálně a zdravotně znevýhodněné osoby

 • Zdravotnictví

  zdravy
  135 zdravotnických zařízení
  Podpořené nemocnice a zařízení zdravotní péče

 • Vzdělávání

  perspektivni
  341 podpořených mateřských škol
  Nové a zmodernizované mateřské školy včetně navýšení jejich kapacit

  2 284 podpořených základních a středních škol
  Zmodernizované učebny a vybavení základních a středních škol

 • Zateplování

  usporny
  2 338 domácností se změněným zdrojem energie
  Snížení spotřeby energie a nákladů

  66 657 domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie
  Úspora výdajů za energie

 • Kultura

  kulturni
  177 podpořených muzeí a knihoven
  Obnova sbírkových fondů v muzeích a knihovnách

  113 podpořených památek
  Revitalizace památek