5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Na těchto stránkách se můžete dočíst více informací k oblasti intervence 5.2 "Zlepšení prostředí v problémových sídlištích" jejímž odborným garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj - odbor podpory bydlení. Dále zde naleznete jak Příručku pro žadatele a příjemce a Příručku pro předkladatele IPRM v IOP tak postupně i úplný text výzvy s potřebnými informacemi.

Žadatelé a příjemci > Přehled oblastí podpory > 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Související odkazy

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena