​Aktualizace výzvy č. 74 IROP „Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center“

3. 7. 2017

Řídící orgán IROP vydává dne 3. 7. 2017 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 74. výzvy IROP „Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center“ v rámci specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena