​Semináře pro žadatele k 2. výzvě IROP "Územní plány" v rámci Specifického cíle 3.3 - Praha 20. 8. 2015 a Olomouc 25. 8. 2015

31. 7. 2015

Dne 20. srpna 2015 v Praze a 25. srpna 2015 v Olomouci se uskuteční semináře pro žadatele k 2. výzvě "Územní plány" v rámci Specifického cíle 3.3 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje“ Integrovaného regionálního operačního programu. Semináře jsou zaměřeny pro způsobilé žadatele v této výzvě, tj. zástupce obcí s rozšířenou působností.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena