77. výzva Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.

27. 9. 2017

Dne 27. září 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 77. výzvu „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena