9. výzva IROP - Metodický pokyn Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností

22. 2. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, odborem obecné ochrany přírody a krajiny, metodický pokyn k zadání územních studií zaměřených na řešení krajiny, spolufinancovaných ze specifického cíle 3.3 Integrovaného regionálního operačního programu – 9. výzva IROP „Územní studie“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena