Aktualizace 13. a 21. výzvy ve Specifickém cíli 3.1 Kultura

17. 2. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci 13. výzvy „Revitalizace vybraných památek“ a 21. výzvy „Muzea“.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena